ਨਰਮ

ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 17 ਫਰਵਰੀ, 2021

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਾਂ ਰੀਬੂਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਾਂਗ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ

ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਤੇ Num Lock ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਮੱਗਰੀ[ ਓਹਲੇ ]

ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸਟੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ।ਢੰਗ 1: ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ

1. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ + ਆਰ ਦਬਾਓ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ powercfg.cpl ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।

ਰਨ ਵਿੱਚ powercfg.cpl ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ

2. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਪਰ-ਖੱਬੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ।

ਉੱਪਰ-ਖੱਬੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੁਣੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ

3. ਅੱਗੇ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਚਾਰ. ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਨੂੰ ਅਨਚੈਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।

ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਅਣਚੈਕ ਕਰੋ | ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ

5. ਹੁਣ ਸੇਵ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:

1. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ + ਐਕਸ ਦਬਾਓ ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ (ਐਡਮਿਨ)

ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਐਡਮਿਨ

2. cmd ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ:

powercfg -h ਬੰਦ

3. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਬੂਟ ਕਰੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.

ਢੰਗ 2: ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਿਕਸ

1. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ + ਆਰ ਦਬਾਓ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ regedit ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।

regedit ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ

2. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੁੰਜੀ 'ਤੇ ਜਾਓ:

HKEY_USERS.ਡਿਫਾਲਟਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲਕੀਬੋਰਡ

3. 'ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਬੋਰਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ 2147483648 ਹੈ।

InitialKeyboardIndicators ਕੁੰਜੀ 'ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 2147483648 ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ | ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ

4. ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰੋ।

5. ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੰਜੀ InitialKeyboardIndicators 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ 2147483650 ਹੈ।

6. ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ:

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਆਦਿਤਿਆ ਫਰਾਰਡ

ਆਦਿਤਿਆ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ, ਵਿੰਡੋਜ਼, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।