ਨਰਮ

API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 30 ਸਤੰਬਰ, 2021

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਕੋਡ 10) API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ Xbox 360 ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Windows 10 PC ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Xbox 360 ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ: ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ Windows 10 PC 'ਤੇ API ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.

API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਸਮੱਗਰੀ[ ਓਹਲੇ ]

API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

ਕਾਰਨ: API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

  • ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਡਿਵਾਈਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਕੋਡ 10) API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ:ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੰਗਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਸੰਰਚਨਾ:ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਰਚਿਤ ਸੈੱਟਅੱਪ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੱਥੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਤ USB ਪੋਰਟ:ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਫਰੰਟ USB ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CPU ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰੰਟ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। USB ਸਸਪੈਂਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ USB ਸਸਪੈਂਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ USB ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Xbox ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Windows PC ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਹੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ:ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੱਪਰ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਫਿਲਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਟਰਿੱਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ. ਇਹੀ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ:ਕੁਝ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ Xbox ਸਹਾਇਕ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ Xbox ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ।API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

ਢੰਗ 1: ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

1. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕੇਬਲ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ।2. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ USB ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ 2.0 ਪੋਰਟ , CPU ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਉੱਚ-ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ USB ਪੋਰਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਏ USB ਡੋਂਗਲ .

4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕਈ USB ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਏ USB ਹੱਬ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ.

ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਕੋਡ 10) API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਰੀਬੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ . ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਢੰਗ 2: ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ Xbox ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ Xbox 360 ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ।

2. ਦਬਾਓ ਵਿੰਡੋਜ਼ + ਆਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ .

3. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਯੰਤਰ ਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੁੰਜੀ + I ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

4. 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਖੱਬੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ.

5. ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਡਿਵਾਈਸ ਹਟਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ, ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਏਪੀਆਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਫਿਕਸ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

6. ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਹਟਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ।

7. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਨੂੰ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਫੋਨ ਤੋਂ Xbox One ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਢੰਗ 3: ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੰਗਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰਿੱਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਕੋਡ 10) API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੁੱਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3 ਏ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

1. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੋ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ + I ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

3. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਉਪਲੱਬਧ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ Xbox ਅੱਪਡੇਟ , ਜੇ ਕੋਈ.

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

3ਬੀ. ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਬਾਕਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

1. ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਡਿਵਾਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਜ ਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੋ

2. ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ Xbox ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

3. 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਐਕਸਬਾਕਸ ਵਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਿਰ, 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Xbox ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

4. ਹੁਣ, 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ… ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ।

ਹੁਣ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੋ।

5. ਹੁਣ, ਚੁਣੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕਾਮਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਰਾਈਵਰ

6. ਇੱਥੇ, 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ Xbox 360 ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ .

7. ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੰਡੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਢੰਗ 4: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਟਾਓ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁੱਲ API ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

1. ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਰਨ ਦਬਾ ਕੇ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ + ਆਰ ਕੁੰਜੀ ਇਕੱਠੇ

2. ਟਾਈਪ ਕਰੋ regedit ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਨ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹੋ (ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ ਅਤੇ ਆਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ) ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ regedit। API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

3. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਓ:

|_+_|

ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। HKEY_LOCAL_MACHINE  ਸਿਸਟਮ  ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਟ  ਕੰਟਰੋਲ  ਕਲਾਸ

4. ਕਈ ਕਲਾਸ ਉਪ-ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਭੋ 36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000 ਸਬ-ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ .

5. ਸੱਜੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ, UpperFilters 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮਿਟਾਓ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ.

ਹੁਣ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਰਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਟਾਓ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

6. ਕਦਮ 4 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ LowerFilters ਮੁੱਲ ਮਿਟਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ.

7. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ Xbox 360 ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fix Wireless Xbox One ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ Windows 10 ਲਈ ਇੱਕ PIN ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਢੰਗ 5: ਖਰਾਬ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ

ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲ ਚੈਕਰ (SFC) ਅਤੇ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਮੇਜ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (DISM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ Windows 10 PC 'ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

1. ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ cmd ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਜ ਬਾਰ।

2. ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚਲਾਓ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

3. ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਦਰਜ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ:

|_+_|

ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ Dism/Online/Cleanup-Image/restorehealth ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਕੋਡ 10) API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਅਗਲਾ ਹੱਲ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਢੰਗ 6: ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, Xbox 360 ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਸਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ: ਅਸੀਂ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਵਾਸਟ ਮੁਫਤ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ.

1. ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਅਵਾਸਟ ਮੁਫਤ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ.

2. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮੀਨੂ > ਸੈਟਿੰਗਾਂ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਵਾਸਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

3. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਗ, ਅਣਚੈਕ ਕਰੋ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ ਡੱਬਾ.

'ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ' ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਨਟਿਕ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ

4. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ.

5. ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਜ ਪੱਟੀ

ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

6. ਚੁਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

. ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

7. ਇੱਥੇ, ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਵਾਸਟ ਮੁਫਤ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਵਾਸਟ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਚੁਣੋ। API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

8. ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Xbox One 'ਤੇ ਗੇਮਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਢੰਗ 7: ਪਾਵਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰੋ।

1. ਖੋਲ੍ਹੋ ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੋ > ਵੱਡੇ ਆਈਕਾਨ। ਫਿਰ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਵੱਡੇ ਆਈਕਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਸੈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪ | ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੋ API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

3. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਯੋਜਨਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲੋ ਅਗਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ।

ਹੁਣ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਨ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

4. ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡੋ, 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉੱਨਤ ਪਾਵਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲੋ।

ਪਲਾਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਵਰ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

5. 'ਤੇ ਡਬਲ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ USB ਸੈਟਿੰਗਾਂ > USB ਚੋਣਵੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

6. 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਅਯੋਗ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ, USB ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ USB ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਨ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਚੁਣੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਲੱਗ ਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵੀ ਚੁਣੋ।

7. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੁਣੋ ਅਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ.

8. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ.

ਢੰਗ 8: ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕਲੀਨ ਬੂਟ ਚਲਾਓ

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਏ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਬੂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕਲੀਨ ਬੂਟ ਕਰਨ ਲਈ।

1. ਖੋਲ੍ਹੋ ਰਨ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ msconfig ਹੁਕਮ, ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਦਰਜ ਕਰੋ ਕੁੰਜੀ.

msconfig ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, OK ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ

2. ਦ ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਬ.

3. ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਸਾਰੀਆਂ Microsoft ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ , ਅਤੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰੋ ਬਟਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਓ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

4. ਅੱਗੇ, 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਾ ਟੈਬ ਅਤੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਲਿੰਕ.

ਹੁਣ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਵਿੰਡੋਜ਼ 10: API ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

5. 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਬ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੰਡੋ

6. ਅੱਗੇ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਚੁਣੋ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ.

ਅੱਗੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਟਾਸਕ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਡਿਸਏਬਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ Microsoft ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ

7. ਦੁਹਰਾਓ ਇਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ-ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ।

8. ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ .

ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ:

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਕੋਡ 10) API ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ . ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਐਲੋਨ ਡੇਕਰ

ਐਲੋਨ ਸਾਈਬਰ ਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਐਂਡਰੌਇਡ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।